یک رستوران غیر عادی در شیراز
نمک طبیعی با انتشار یونهای cl2 و o2 هوای پیرامون خود را تصفیه نموده و هوای الوده شهری را به نحوی فیلتر مینماید.گروه طراحی این پروژه با توجه به قرار گیری معادن نمک طبیعی و دریاچه ها در نزدیکی پروژه که از آنها نمک تهیه می شود، بر آن شد که کل رستوران را از اشکال مختلف نمک چون پودر، سنگ و لایه های فشرده نمکی بسازد. همچنین دیواره ها و سکوهای نشیمن با الهام از لایه بندی غارهای نمکی و به صورت مدرن طراحی شدند به نحوی که پاسخگوی مراجعین رستوران و عملکردهای خاص آن چون آشپزخانه و کانتر فروش باشد. طراحی پلکان علاوه بر تمامی نکات اجرایی می بایست در امتداد دیواره های شکل دهنده فضا باشد و امتداد فضای طبقه پایین را با حرکتی پیچشی به طبقه بالا منتقل کند. کف پله ها و صندلی ها و دستگیره درب ورودی از ذوب قوطی های نوشابه آلومینیومی جمع آوری شده از رستوران های پیرامون پروژه، ریخته گری شدند. کلیه میزها از سنگ نمک طبیعی طراحی و ساخته شدند. همچنین صندلی ها به صورت اختصاصی برای پروژه طراحی و با آلومینیوم ریخته گری شدند. همه اتصالات شیشه ها و دستگیره درب وروردی نیز برای این پروژه طراحی و ریخته گری شده است.
نظرات کاربران
UserName