شوخی پرمنفعت با نقاشی‌های قدیمی

با این روش، نقاشیهای ساده و بدون جذابیت قدیمی، شکل خندهدار و با مزهای پیدا کردهاند.

اغلب سبک، رنگآمیزی و نوع قلم مشابهی با اثر هنری اصلی را در اضافات خود بکار میبرد؛ اما برخی اوقات، او به منظور خلق اثری جذابتر این اصل را کاملاً پشت سر میگذارد.

صرفنظر از شیوه و سبکی که او در آثارش رعایت میکند، آثار او موجب جلب توجه دوباره به آثار قدیمی شده به صورتی که مردم میتوانند دوباره آنها را دیده و لذت ببرند.
نظرات کاربران
UserName