تصاوير زيبا از دست‌نيافتني‌ترين مکان‌هاي زمين
مجله فوربس در طبقه بندي جديدي به معرفي مکانهايي در روي سياره زمين پرداخته است که دست نيافتني هستند و در صورتي که پاي کسي به آنها برسد مي‌تواند براي هميشه مخفي شود. رتبه اول به «تريستان کنها» مجمع الجزاير واقع در اقيانوس اطلس جنوبي اختصاص يافته است
نظرات کاربران
UserName