تصاوير هوايي از زيبايي‌هاي يک فاجعه زيستي!
باور کردن اينکه بتوان در ميان سناريويي مصيبت بار صحنه‌هايي زيبا ديد دشوار است. سناريويي به زشتي نشت نفت در خليج مکزيک و نابودي انبوهي از جانداران دريايي که عکاسي کانادايي توانسته از ميان اين زشتي‌‌ها، عکس‌هاي هوايي زيبايي ثبت کند.
به گزارش خبرگزاري مهر، «ادوارد بورتينيسکي» از گذشته بر روي عکاسي مستند از تاثيرات صنعت نفت بر محيط زيست و طبيعت فعاليت کرده است و به خاطر عکسبرداري از اين موضوع به سراسر جهان سفر کرده است.
در تصاويري که وي از نشت نفت به ثبت رسانده است، نمايش ارتفاع بسيار تاثيرگذار بوده و وي به اين شيوه به پديده‌اي به شدت مخرب و عظيم، نگاهي وهم‌آور و ترسناک کرده است.
نظرات کاربران
UserName