تصویر کودک درسخوان و چاق
تصویر گرافیکی از کودکی که درسخوان اما بی تحرک و چاق است.
نظرات کاربران
UserName