تصوير کهکشان مسيه ??
تصوير کهکشان مسيه ?? ( يک کهکشان است که در فاصله ?? ميليون سال نوري و در صورت فلکي خرس بزرگ قرار دارد.) ترکيب شده از سه تصوير که توسط تلسکوپ فضايي هابل (Hubble Spapce Telescope) تلسکوپ فضايي اسپيتزر و تلسکوپ فضايي چاندرا گرفته شده‌اند.
نظرات کاربران
UserName