تصویر شستن دست با مایع
تصویر کودکی که در روشویی، دست خود را با مایع دستشور می شوید.
نظرات کاربران
UserName