تصویر نخ دندان 30 سانتی
تصویر کودکی که نخ دندان را به اندازه 30 سانت در دستان خود پیچیده است.
نظرات کاربران
UserName