گالري عکس آسمان
فضاي بي پايان و نيلگون که بالاي سر ما ديده مي شود . و ستارگان در آن بنظر مي آيند ، رنگ آبي آن رنگ هوايي است که کره زمين را احاطه کرده است .
نظرات کاربران
UserName