تصویر پرسش پدر از فرزند
تصویر پرسش پدر از کودک که در مورد نحوه خرید از فروشگاه می پرسد.
نظرات کاربران
UserName