تصویر پسر در رختخواب نشسته
تصویر پسری که در رختخواب به فکر اینه که پدرش در حال مسافرت رفتن است.
نظرات کاربران
UserName