مرد سیگاری مریض
تصویر مردی سیگاری با مرض های فراوان و از کار افتاده که دود همه وجودش را گرفته است.
نظرات کاربران
UserName