امتناع بچه از گرفتن سیگار
تصویر کودکی که به تعارف مرد سیگار به دست نه می گوید.
نظرات کاربران
UserName