تصویر دختر با دل درد
دختری که دلش از خوردن سیب نشسته درد گرفته و مادرش کنارش است.
نظرات کاربران
UserName