سخنرانی نشست تخصصی
عکس از سخنرانی در نشست تخصصی نظریه بیداری اسلامی گرفته شده است.
نظرات کاربران
UserName