رنگ خدایی
آیه 138 سوره بقره،، بگوئید ما رنگ خدایی بخود می گیریم و چه رنگی بهتر از رنگ خداست و ما تنها او را عبادت میکنیم
تصویرگر: ملیحه رضایی
پوستر تولیدی گنجینه تصاویر تبیان
نظرات کاربران
UserName