هنر مجسمه سازي در ساحل دريا
استفاده از شن و ماسه در سال هاي اخير جهت مجسمه سازي، به هنري بسيار محبوب به ويژه در نواحي ساحلي تبديل شده است. هنر شن و ماسه، عمل مدل سازي شن در فرم هنري، از جمله شن و ماسه به عنوان مجسمه سازي، يا بطري هاي شن و ماسه و قلعه مينياتوري از ماسه مي باشد. مواد تشکيل دهنده ساختمان پايه اين مجسمه ها شن، ماسه، آب وتا حدي داشتن گل و لاي و خاک رس که کمک مي کند تا دانه هاي نامنظم ماسه شکل قفل و متصل بهم بگيرد. اين ماده اوليه به وفور در سواحل ماسه اي در دسترس هستند.
نظرات کاربران
UserName