حفظ تعادل دیدنی یک موتورسوار
در تصویر زیر حفظ تعادل دیدنی یک موتورسوار حرفه ای که نزدیک بود با سر به زمین پرتاب شود را مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName