درست کردن رنگین کمان
در تصویر زیر درست کردن رنگین کمان به کمک دریاچه یخ زده و یک کلاشینکف را مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName