پرش دردناک ازروی استخر
در تصویر زیر حادثه دردناک هنگام پرش از روی استخر را مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName