حادثه ای که حین تهیه گزارش اتفاق افتاد
در تصویر زیر حادثه خنده دار در زمان تهیه گزارش زنده درمورد سیل را مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName