مزار شهید گمنام

شهید گمنام
یعنی شهیدی که می توانست عقب بیاید اما ماند...

نظرات کاربران
UserName