حفظ تعادل حرفه ای
در تصویر زیر حفظ تعادل حرفه ای یک موتور سوار را روی موتور و درحال وزنه زدن مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName