هنرنمایی دردناک
در تصویر زیر دختری که می خواست هنرنمایی کند اما با صورت به دیوار برخورد کرد و داغون شد را مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName