سقوط برف از ساختمان
در تصویر زیر سقوط برف از ساختمان و فرار مردم را مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName