مردم غیر نظامی در اطراف بمگذاری های عراق
مردم غیر نظامی که پس از انفجار خودروی بمب گذاری شده در اطراف منطقه شیعه نشین شهرستان صدر، بغداد، عراق. در یک رشته از حملات خودرو های بمب گذاری شده در سراسر عراق ده ها تن از مردم در روز پنج شنبه کشته شدند.
نظرات کاربران
UserName