ز عشق تو رهـــــــــبرا نمردن ظلم است/در گوشه ی خانه جان سپردن ظلم است
نظرات کاربران
UserName