در كشور عشق مقتدا خامنه ایست/فرماندهی كل قوا خامنه ایست
نظرات کاربران
UserName