مسابقات پرتاب کاج
تصویریک مرد در حال پرت کردن یک دخت کاج کریسمس در مسابقاتی که به همین نام در مرکز انگلستان برگذار می شود.
نظرات کاربران
UserName