تظاهرات دانشجویان مصر علیه حکم مبارک
شعار دانشجویان دانشگاه قاهره علیه دولت پس از صدور حکم دادگاه، رئیس جمهور سابق مصر حسنی مبارک، در پردیس دانشگاه در جیزه، در حومه قاهره.
نظرات کاربران
UserName