بازي اعداد در رياضي
هنر فرکتال (fractal art)، هنري وابسته به علم رياضيات و برپايه معادله نويسي در کامپيوتر است. به طور تحت اللفظي، هنر فرکتال را مي توان وجه بصري معادلات پيچيده رياضي در نظر گرفت که بوسيله کامپيوتر در برنامه اي خاص به نام فرکتال (program fractal ) نوشته و تنظيم مي شود. در سال ???? «بينويت ماندلبورت» براي نخستين بار از اصطلاح فرکتال براي توصيف تصاوير بافت هاي نامنظم همچون بافت کوه ها استفاده کرد. اگر از فاصله دور به کوه ها نگاه کنيد، مي توانيد سيماي کلي بافت آن را ببينيد. اگر به آن نزديک شويد متوجه جزئياتي نظير شيارها و برآمدگي هايي در سطح آن مي شويد که روي هم رفته بافت کوه را تشکيل مي دهند. اگر فاصله خود را باز هم کمتر کنيد متوجه صخره ها و سنگ هاي کوچکتري مي شويد که با چيدمان خود، اين فرورفتگي ها و برجستگي ها را ساخته اند. جستجوي شما در رسيدن به عمق اين بافت، مي تواند تا رسيدن به مولکول و اتم ادامه يابد. کنکاش در تصاوير هنري فرکتال نيز شبيه واکاوي بافت يک کوه است.
نظرات کاربران
UserName