گياه آفتابگردان
آفتابگردان با نام علمي Helianthus annuus L . گياهي است يکساله از تيره مرکبه Compositae که بصورت بوته اي استوار رشد مي کند. ساقه آفتابگردان فيبر زيادي داشته و در صنعت کاغذ سازي و تهيه سلولز مصرف دارد . ساقه از نظر ازت ، کلسيم و پتاسيم نيز غني است و اضافه کردن آن به خاک موجب افزايش ماده آلي و حاصلخيزي خاک مي گردد .
نظرات کاربران
UserName