مزرعه آفتابگردان
گل آفتاب‌گردان گياهي است از خانواده? گل‌ستاره‌اي‌ها (Asteraceae) از جنس آفتاب‌گردان‌ها (Helianthus). از دانه گل آفتابگردان براي روغن کشي (روغن خوراکي) و استفاده خوراکي استفاده مي‌شود. گل آفتابگردان در ادبيات فارسي نماد عشق و وفاداري است.
نظرات کاربران
UserName