تخته سنگ آویزان در کلیسا
تخته سنگ ساخته شده از مواد ترکیبی به نام "در برزخ " از سقف 20 متری کلیسایی 20 در وین، اتریش آویزان است.
نظرات کاربران
UserName