افسر پلیس ایالت میسوری در فرگوسن
یک افسر پلیس ایالت میسوری در فرگوسن به همراه همکاران خود خیابان ها را بسته اند تا جلوی معترضان به حکم دادگاه در مورد پلیس متهم به قتل یک نوجوان سیاه پوست (مایکل براون) غیر مسلح را بگیرند.
نظرات کاربران
UserName