پاپ فرانسیس در حال سخنرانی در پارلمان اروپا
پاپ فرانسیس در حال ارائه سخنرانی خود در پارلمان اروپا در استراسبورگ، شرق فرانسه.
نظرات کاربران
UserName