دعا برای برنده شدن در قرعه کشی بزرگ

یک راهب بودایی در توکیو ژاپن استخدام شده است تا برای صاحب این غرفه اغذیه فروشی دعا کند تا در مسابقه بلیط بخت آزمایی، برنده شود.

نظرات کاربران
UserName