توربين بادي
قديمي ترين روش استفاده از انرژي باد، به ايران باستان باز مي‌گردد. براي نخستين بار، ايرانيان موفق شدند با استفاده از نيروي باد، دلو (دولاب) يا چرخ چاه را به گردش درآورده و از چاه‌هاي آب خود، آب را به سطح مزارع برسانند
نظرات کاربران
UserName