سمور زرد
سمور زرد دهانه گونه آسیایی از سمور است که با توجه به توزیع گسترده و جمعیت پایدار آن تهدید جدی برای آن وجود ندارد.
نظرات کاربران
UserName