توربين بادي
از جمله کشورهايي که سرمايه گذلري زيادي در اين زمينه انجام داده‌اند مي‌توان به آلمان, اسپانيا, ايالات متحده,هند و دانمارک اشاره کرد. کشور دانمارک يکي از کشورهاي برجسته در توليد تجهيزات و استفاده از توان بادي است. دولت دانمارک در دهه ???? ملزم شد تا توليد انرژي الکتريکي از انرژي باد را به ??? کل توليد برق برساند و تا به امروز برق بادي ??? (بيشترين ميزان توليد برق بادي از نظر درصد توليد) از کل توليد انرژي الکتريکي در اين کشور را تشکيل مي‌دهد؛ اين کشور هچنين پنجمين توليد کننده بزرگ برق بادي محسوب مي‌شود (در حالي که دانمارک از نظر ميزان مصرف در جهان رتبه ?? را دراست). آلمان و دانمارک دو کشور پيشتاز در زمينه صادرات توربين‌هاي بزرگ (???? تا ? مگاوات) به حساب مي‌آيند.
نظرات کاربران
UserName