جنگجویان شورشی و ترورسیت در سوریه
جنگجویان شورشیکهسلاح های خود رابه سمتنیروهای وفادار به رئیس جمهور بشار اسددر سوریه در شهرستان قدیمی حلب نشانه رفته اند.
نظرات کاربران
UserName