یک کارگر هندی در حال تعمیر یک کشتی شکسته
یک کارگر هندی در حال تعمیر و جوش دادن دو قطعه فلز از یک کشتی شکسته در ساحل نیروی دریایی هند،بمبئی
نظرات کاربران
UserName