توربين بادي
منظور از توان بادي تبديل انرژي باد به نوعي مفيد از انرژي مانند انرژي الکتريکي است که اين کار به وسيله توربين‌هاي بادي صورت مي‌گيرد. در آسياب‌هاي بادي از انرژي باد مستقيماً براي خرد کردن دانه‌ها و يا پمپ کردن آب استفاده مي‌شود. در انتهاي سال ???? ميزان ظرفيت توليدي برق بادي در سراسر جهان برابر ???? گيگاوات بود. گرچه اين ميزان چيزي در حدود يک درصد از کل انرژي الکتريکي توليدي در جهان محسوب مي‌شد اما در طول بازه زماني بين سال‌هاي ???? تا ???? تقريباً چهار برابر شده‌است. در اين ميان کشورهاي دانمارک با ?? درصد، اسپانيا و پرتغال با ? درصد و آلمان با ? درصد از نظر درصد توليد برق بادي از کل توليد انرژي الکتريکي در جايگاه‌هاي نخست قرار دارند. انرژي بادي در مقادير زياد در مزارع بادي توليد و به شبکه الکتريکي متصل مي‌شود. از توربين‌ها در تعداد کم معمولاً فقط براي تامين برق در مناطق دور افتاده استفاده مي‌شود. اما از جمله دلايل تمايل کشورها براي افزايش ظرفيت توليد برق بادي مزايا بسيار زياد اين روش توليد انرژي الکتريکي است چراکه انرژي بادي فراوان، تجديدپذير و پاک است و همچنين در مقايسه با استفاده از انرژي سوخت‌هاي فسيلي ميزان کمتري گاز گلخانه‌اي منتشر مي‌کند.
نظرات کاربران
UserName