دختر خردسال تنها و عروسکش
برای این دختر خردسال، از خانه و کاشانهاش در کوبانی، تنها این عروسک باقی مانده – اردوگاه آوارگان سوروق، مرز ترکیه با سوریه
نظرات کاربران
UserName