رهگذران در مسیری که پیش‌تر به دیوار برلین می‌رسید
رهگذران در مسیری که پیشتر به دیوار برلین میرسید، از میان بادکنکهای سفیدی که به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد فروپاشی دیوار برلین نصب شده، عبور میکنند – برلین
نظرات کاربران
UserName