مرد معترض بلژیکی
یک تظاهرکننده بلژیکی در برابر خودروهایی که به آتش کشیده شده. مردم در اعتراض به تصمیمات جدید دولت راستگرا برای کاهش هزینهها، از جمله بالابردن سن بازنشستگی، به خیابانها ریختند – بروکسل
نظرات کاربران
UserName