هزینه انتخاب
گروهک تروریستی طالبان اقدام به قطع انگشتان رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کرده است.
نظرات کاربران
UserName