انتقام از انتخاب مردم
یکی از دلایل مهم پیشرویهای داعش حمایت برخی کشورهای عربی و خیانت عناصر داخلی عراق است که پس مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور بدین وسیله قصد انتقام از دولت منتخب مردم را دارند.
نظرات کاربران
UserName