بن‌بست مذاکرات
اخضر ابراهیمی اعلام کرد که به دلیل بنبست در مذاکرات از ماموریت خود در سوریه کنارهگیری کرده است.
نظرات کاربران
UserName