اجاره‌نشین، خوش‌نشین!؟
قیمت اجارهبها در شهرهای بزرگ به خصوص پایتخت کشور روز به روز در حال افزایش است و این امر به چالشی جدی برای قشر کم درآمد و فاقد مسکن تبدیل شده است.
نظرات کاربران
UserName